Thùng rác công nghiệp

Thùng rác công nghiệp

Công ty Môi trường An Dương chuyên sản xuất và phân phối các loại thùng rác công nghiệp dùng để đựng các loại rác thải nguy hại trong nhà máy, xưởng sản xuất, khu công nghiệp... mà không bị ăn mòn bởi hóa chất.

Thùng rác công nghiệp
Mua ngay

Thùng rác nhựa HDPE 60 lít bánh xe

Model: AD-60BX

Giá bán: Liên hệ

Mua ngay

Thùng rác nhựa 100 lít bánh xe

Model: AD-100

Giá bán: Liên hệ

Mua ngay

Thùng rác nhựa 120 lít

Model: AD-120

Giá bán: Liên hệ

Mua ngay

Thùng rác nhựa HDPE 240 lít

Model: AD-240

Giá bán: Liên hệ

Mua ngay

Thùng rác nhựa 80 lít bánh xe

Model: AD-80

Giá bán: Liên hệ

Mua ngay

Thùng rác nhựa 90 lít nắp hở

Model: AD-90H

Giá bán: Liên hệ

Mua ngay

Thùng rác nhựa 95 lít

Model: AD-95Đ

Giá bán: Liên hệ

Mua ngay

Thùng rác nhựa 60 lít nắp lật

Model: AD-60

Giá bán: Liên hệ

Mua ngay

Thùng rác công nghiệp 50 lít

Model: AD-50C

Giá bán: Liên hệ

Mua ngay

Thùng rác công nghiệp 60 lít bánh xe

Model: AD-60C-BX

Giá bán: Liên hệ

Mua ngay

Thùng rác công nghiệp 120 lít

Model: AD-120C

Giá bán: Liên hệ

Mua ngay

Thùng rác công nghiệp 240 lít

Model: AD-240C

Giá bán: Liên hệ

Mua ngay

Thùng rác công nghiệp 90 lít

Model: AD-90C-BB

Giá bán: Liên hệ

Mua ngay

Thùng rác công nghiệp 80 lít bánh xe

Model: AD-80C-BX

Giá bán: Liên hệ

Mua ngay

Thùng rác công nghiệp 75 lít

Model: AD-75C

Giá bán: Liên hệ

Mua ngay

Thùng rác công nghiệp 660 lít

Model: AD-660C

Giá bán: Liên hệ

Real Time Web Analytics