Hiện nay, rác thải y tế là một vấn đề có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và xã hội. Vì vậy việc thu gom rác thải y tế phải đảm bảo các yêu cầu cần thiết đặc biệt là thùng đựng chất thải y tế phải được đảm bảo đúng quy định của Bộ Y tế.
Nhằm giảm thiểu những tác động của nó với môi trường góp phần bảo vệ môi trường sống lành mạnh, an toàn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực y tế vẫn còn bộ lộ nhiều hạn chế, tồn tại.
Việc tiếp xúc với các chất thải y tế có thể gây nên bệnh tật hoặc tổn thương cho cơ thể do các vật sắc nhọn (như kim tiêm) hay bông băng dính máu, băng gạc vết thương... Như vậy, việc thu gom chất thải y tế không đúng quy định sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và nhất là sức khỏe của những người trực tiếp tiếp xúc với chất thải.
\ Real Time Web Analytics